OFERTA

Zakres oferowanych usług

  • mapy do celów projektowych
  • geodezyjna obsługa realizacji budowy
  • wytyczenie obiektów na gruncie (budynki, budowle, drogi, sieci uzbrojenia terenu)
  • inwentaryzacje powykonawcze (budynki, budowle, drogi, sieci uzbrojenia terenu)
  • podział nieruchomości
  • wznowienie znaków granicznych
  • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
  • rozgraniczenia nieruchomości

Oferta współpracy dla firm geodezyjnych

  • składanie kompletnych operatów technicznych
  • tworzenie plików bazodanowych w formacie GIV